Wat is HACCP-training? Wat is de HACCP-standaard?

HACCP-standaard

HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point) is een standaard, meer bepaald een methode, met als hoofddoel de consument te beschermen tegen mogelijke gevaren die verband houden met de consumptie van producten afkomstig uit de agro-foodsector en die van de catering. De implementatie van deze methode is nu verplicht in alle landen van de Europese Unie. Alle horecabedrijven in de agro-food- en cateringsector moeten voldoen aan de voorschriften van het HACCP-systeem met betrekking tot de principes van voedselhygiëne. Om ervoor te zorgen dat een bedrijf deze regelgeving naleeft en voldoet aan de vereisten van de methode, moet deze over het algemeen een passende voedselveiligheidstraining volgen en speciale horeca software kan daar bij helpen.

Voedselhygiëne met de HACCP-methode

Het doel van de HACCP-methode is om alle nodige maatregelen te nemen om de risico’s verbonden aan de consumptie van voedingsmiddelen te voorkomen. Voorbeelden kunnen zijn: infectie door ziektekiemen, vergiftiging door aanwezigheid van chemicaliën, bacteriën enz.) Daarom besteed HACCP aandacht aan grondstoffen, ingrediënten, fabricageprocessen en de doelgroep van elk voedingsproduct (volwassenen, kinderen, senioren, enz.). Dankzij de HACCP-opleiding kan een horecaondernemer de CCP (Critical Control Point) verbeteren en zo zorgen voor een optimale voedselhygiëne, met respect voor de geldende regelgeving. Opgemerkt moet worden dat de maatregelen die een agrovoedingsbedrijf of een horecabedrijf neemt in het kader van de implementatie van de HACCP horeca methode, het niet noodzakelijk mogelijk maken om de verschillende risico’s effectief te voorkomen. Elke actor moet regelmatig analyses uitvoeren en in het geval dat een risico niet onder controle is, moet een nieuwe aanpak worden gevolgd.

Voedselhygiëne met de HACCP-methode

Om de consument optimale veiligheid te bieden, moet een bedrijf in de voedings- en drankenindustrie zeer flexibel zijn, nieuwe risicoanalyses uitvoeren met behulp van bijvoorbeeld horeca software en de maatregelen bepalen die nodig zijn om de voedselhygiëne te verbeteren, bij elke wijziging aan een product of een fabricageproces. Ter informatie: ongeacht de moeilijkheden die bedrijven ondervinden bij de toepassing van de HACCP horeca methode, hebben ze de plicht om te bewijzen dat ze de methode beheersen en om de hygiëneprincipes te respecteren, waardoor het mogelijk is om de gevaren voor hun klanten te verminderen of zelfs uit te bannen. Vergeet ook niet de ‘allergenen in de horeca’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *